Ramadan 2020

Første ramadan blir fredag 24. april og eid al-fitr blir søndag 24. mai 2020.

Islamsk Råd Norge, Muslimsk dialognettverk og teamet «En felles eid i Norge» har jobbet for en felles hijri-kalender avtale i Norge.

De fleste moskeene i Norge har skrevet under på denne avtalen og muslimer flest vil nå starte ramadan, og feire eid samtidig. Det har i mange år vært uenigheter blant muslimer om når ramadan og eid er i Norge da flere har valgt å følge ulike land. Denne avtalen vil styrke samholdet blant muslimer in sha Allah.

Ramadan 2020 Tromsø

Nord-Norge

Hijrikalenderavtale

Presentasjon

Shariatekst

Vi ønsker alle sammen en velsignet ramadan og minner om at det ikke er noen aktiviteter eller fellesbønner i moskeen. Det er viktig og fortsatt følge myndighetenes råd angående korona-viruset for å hindre smitte. 

Veiledning for å håndtere covid-19

Helsenorge: ramadan og helse