Zakat al-fitr

I år samler vi inn til Syria in sha Allah.

Beløpet er satt til 75 kroner per person og kan vippses til Alnor Zakat #525216

Zakat må være betalt før eid-bønnen er utført.