Ramadan 2021

Første ramadan blir tirsdag 13. april og eid al-fitr blir torsdag 13. mai 2021 in sha Allah.

Islamsk Råd Norge, Muslimsk dialognettverk og teamet «En felles eid i Norge» har jobbet for en felles hijri-kalender avtale i Norge.

De fleste moskeene i Norge har skrevet under på denne avtalen og muslimer flest vil nå starte ramadan, og feire eid samtidig. Det har i mange år vært uenigheter blant muslimer om når ramadan og eid er i Norge da flere har valgt å følge ulike land. Denne avtalen vil styrke samholdet blant muslimer in sha Allah.

Ramadan 2021 Tromsø

Ramadan- og bønnetabeller

Hijrikalenderavtale

Shariatekst

Håndtere covid-19

Smittevernråd for ramadan

Vi ønsker alle en velsignet ramadan.