Maghrib

Maghrib er en av islams fem tidebønner (salat). Maghrib utføres mellom mellom solnedgang og skumring, og består av tre raka’ah.