Om Alnor Senter

Alnor Senter er et trossamfunn for muslimer og drives av Alnor Stiftelse. Moskeens lokaler er i Tromsø og består av moskesaler for kvinner og menn samt flere klasserom og fellesrom. Moskeen åpnet opp i oktober 2005 og ved siden av å være et trossamfunn er det også andre aktiviteter som definerer Alnor Senter. Det er et kunnskapssenter hvor man kan lære om religion, språk og kultur. Det er et kultursenter (intern aktivitet) og en møteplass hvor man blir kjent med mennesker fra ulike kulturer. Alnor Senter er et aktivitetssenter (ekstern aktivitet) som organiserer mange aktiviteter lokalt i Tromsø, og via hjemmesiden formidles informasjon og kommunikasjon gjennom sosiale medier. Alnor Senter har et aktivt samfunnsengasjement gjennom lokalt ressurs- og veldedighetsarbeid.