Religion på arbeidsplassen

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) utga i 2010 ei håndbok om religion på arbeidsplassen. Den gir en oversikt over arbeidstakeres rettigheter og plikter.

Denne håndboka kan bidra til å løse problemer og hindre konflikter knyttet til den enkelte medarbeiders religionsutøvelse. Den består av følgende temakapitler og er nyttig for alle med et religiøst perspektiv i arbeidslivet:

  • Bønn i arbeidstida/bønnerom.
  • Religiøse hodeplagg og symboler.
  • Rett til fri i forbindelse med religiøse handlinger eller helligdager.
  • Ramadan.
  • Mat og drikke.
  • Arbeidstakeres plikter.
  • Misjonering på arbeidsplassen.
  • Språkbruk og omtale.
  • Kjønn og homofili.

Du kan laste ned håndboka her: 

Religionshåndbok

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.