Alnor Stiftelse

Alnor Stiftelse jobber for å forme og utvikle det organisatoriske arbeid i henhold til skandinavisk standard. Stiftelsen har fokus mot utdanning, kultur og sivilisert kommunikasjon. Stiftelsens hovedkontor er i Tromsø, og ble etablert i 2006. Stiftelsen driver trossamfunnet Alnor Senter i Tromsø.

Stiftelsen strever etter å skape en grunnleggende, konkurransedyktig modell som skiller seg ut institusjonelt, og er rettet mot mennesker fra muslimske minoriteter i Skandinavia. Gjennom bruk av moderne metoder og brobygging mellom skandinaver, arabere og muslimer, bidrar vi til å fremme kulturell kommunikasjon mellom skandinaviske samfunn.

Strategiske målsetninger for stiftelsen:
Å bygge en særegen modell for ulike institusjoner og islamske sentre i Norge.
Skape pedagogiske utdanningsmodeller i ulike stadier.
Styrke rollen til muslimske minoriteter i Norge.
Bidra til at det norske samfunn, utdanningsinstitusjoner, og kulturer skal bli oppmerksom på hverandre gjennom dialog og moderne virkemidler.

Opplysninger om foretaket:
Foretaksnavn: Alnor
Adresse: Storgata 132
Postboks 3447, 9276 Tromsø
Telefon/faks: 401 74 730
Organisasjonsform: Stiftelse
Virksomhet: Trossamfunn, kultursenter
Organisasjonsnummer: 889 761 032.
E-post: post@alnor.no
Nettsted: www.alnor.no

Støtt Alnor:
Bankkonto: 6420 0551719