Bli medlem

Hvorfor bli medlem?
Alnor Senter er et registrert trossamfunn i Norge. Alle trossamfunn får et statlig tilskudd basert på antall medlemmer i trossamfunnet.

Det er til stor hjelp for Alnor Senter at muslimer registrerer seg som medlemmer i Alnor.

Det statlige tilskuddet bruker Alnor til å betale strømregninger, fellesutgifter og andre driftskostnader i moskeen.

Man kan kun være medlem i ett trossamfunn av gangen. Hvis du er medlem i et annet trossamfunn så må du fylle ut utmeldingsblankett å sende til det trossamfunnet eller levere det til oss og vi sender det for deg.

Medlemsskap er gratis. Støtt Alnor Senter – meld deg inn i Alnor nå.

Register online