Våre siste innlegg

 

 

Alnor Senter er et trossamfunn for muslimer og drives av Alnor Stiftelse. Moskeens lokaler er i Tromsø og består av moskesaler for kvinner og menn samt flere klasserom og fellesrom. Moskeen åpnet opp i oktober 2005 og ved siden av å være et trossamfunn er det også andre aktiviteter som definerer Alnor Senter.

 

Alnor Stiftelse jobber for å forme og utvikle det organisatoriske arbeid i henhold til skandinavisk standard. Stiftelsen er spesialisert innenfor utdanning, kultur og sivilisert kommunikasjon.

Stiftelsens hovedkontor er i Tromsø, og ble etablert i 2006. Stiftelsen driver trossamfunnet Alnor Senter i Tromsø.

 

Alsalam skoles visjon er å formidle kunnskap, kjærlighet og fred – og styrke samfunnet med gode medborgere i et mangfoldig samfunn. Det er mange klasser og kursene er tilpasset nivå og alder. Over 90 elever i alderen 4 – 18 deltar på undervisningen. Skolen tilbyr kurs med grunnleggende undervisning i arabisk og koranresitasjon, samt religion og etikk.

Våre tjenester

FellesbønnBønnetider-NNVigselBegravelseImamEidMoskebesøk

Alnor Senter har bønnesaler for både kvinner og menn. I bønnesalen kan man be, lese i Koranen, reflektere, snakke stille sammen eller bare hvile. De som er medlem av Alnor vil få tilgang til lokalet fra morgen til kveld, og kan komme innom for å utføre bønn og tilbedelse når de ønsker. Imam er tilstede de fleste dager mellom maghrib og isha og leder fellesbønn til forsamlingen. Alle muslimer er velkommen til å delta på fellesbønner og juma.

Vett og etikett
For en troende er moskeen Guds hus, og de som besøker moskeen bør opptre med verdighet og respekt og unngå å vekke oppsikt eller være krenkende. Det er kun når det kalles inn til bønn, preken, undervisning eller formidling av informasjon at det passer seg å heve stemmen.

Alnor Senter og Islamsk Senter for Nord-Norge følger bønnetidene utarbeidet av Islamsk Råd Norge.
For mer informasjon om felles bønnetidsprosjekt og felles hijrikalender se linkene nedenfor:

Felles bønnetid
Felles hijrikalender

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alnor formidler bønnetider for alle byer i Nord-Norge. Systemet for bønnetidene er utarbeidet etter kriterier fra koranen og sunna og basert på fatwa fra Dr. Abdullah Bin Abdul-Aziz Almosleh. Alnor hadde tett dialog med hans fatwagruppe i over 6 måneder for å forsikre at de fikk grundig og nødvendig informasjon om sol- og lysforhold i Nord-Norge. Det var i 2007. Senere kom en fatwa fra Dar al-Ifta al Misriyyah som støttet fatwa fra Almosleh på de fleste punkter.

Arktiske strøk med mørketid og midnattssol har store utfordringer i henhold til bønne- og fastetider. Alnor har hatt arbeidsgrupper som har engasjert seg i denne problematikken over mange år og samarbeidet med lærde og nordnorske muslimske ledere. Resultatet ble en historisk avtale mellom de fleste moskeer i Nord-Norge i 2008, hvor alle ble enige om å bruke samme system for hele Nord-Norge.

Les fatwa:
Klikk her for å lese fatwa fra på arabisk, del 1 og del 2.
Klikk her for å lese engelsk oversettelse av fatwaen.
Klikk her for å lese fatwa fra Dar al-Ifta al Misriyyah.

Planlegger du/dere giftemål? Alnor Senter har vigselsrett og utfører registrerte ekteskap i tråd med norsk lov og islamsk ekteskapskontrakt (nika).

Planlegging før ekteskapet
Vigsel er et tilbud til Alnors medlemmer og minst en person må være medlem i Alnor Senter for å benytte dette tilbudet. Vigsel kan utføres i moskeen eller etter avtale andre steder, om ønskelig. Ta kontakt med Alnor Senter i god tid før en ønsket vigselsdato.

Prøving av ekteskapsvilkår: Før vigselen kan finne sted må dere skaffe en prøvingsattest, det vil si at det må undersøkes om noe er til hinder for at dere kan gifte dere med hverandre. Prøvingen gjøres av folkeregisteret som er en del av Skatteetaten, og dere tar selv kontakt med dem.

Last ned offentlige skjemaer for ekteskap eller hente de hos nærmeste Folkeregister.
Når blankettene er fylt ut, skal de sendes til det skattekontoret hvor brudefolkene er bosatt eller oppholder seg. Vær oppmerksom på at prøvingsattesten ikke kan være eldre enn fire måneder når vigselen gjennomføres.

Ta kontakt med Alnor på post@alnor.no når prøvingsattesten er godkjent for å planlegge bryllupet og dato. Det er mulig å ha servering etter vigselen i moskeen og dette avtales på forhånd med forstander. Uten godkjent prøvingsattest kan ikke Alnor Senter utføre vigsel/nika.

Alnor Senter bistår med råd og veiledning ved begravelser. Vi har samarbeid med lokale begravelsesbyrå for å gi en god og verdig ramme rundt hele prosessen ved begravelse. Det er vanligvis trossamfunnet man er medlem i som bidrar ved begravelser.

Seremonitype: Janaza
Alnor Senter hjelper å organisere janaza/begravelsesbønn i moskeen eller ved gravlunden. Vi kan også hjelpe med å invitere lokale muslimer til å delta på janaza til de som ikke har familien her eller lokalt nettverk.
Vask og svøping
Alnor Senter har utstyr for svøping av menn og kvinner. Vi kan bistå med vask og svøping til de som ikke har familie eller lokalt nettverk.

Sandnessund gravlund
Ved Sandnessund gravlund på Kvaløya er det opprettet plass for 350 muslimske gravplasser. Alnor Stiftelse har vært aktiv med i planlegging og utredning slik at gravplassen fyller krav til muslimsk gravlund. Den muslimske gravlunden er tydelig atskilt fra andre gravfelt.

Transport fra distriktet/andre steder i Nord-Norge
Kommunen som avdøde er bosatt i er pliktig å betale for transport til nærmeste gravlund som har godkjent muslimsk gravfelt. Hvis Tromsø er nærmeste muslimske gravlund vil de pårørende få dekket transportkostnader.

Kontakt oss på post@alnor.no for konsultasjon, planlegging og pris.

Naji Mohammed Disasa er imam i Alnor Senter, og kommer opprinnelig fra Etiopia. Han har bodd i Tromsø i flere år og er godt kjent blant muslimer lokalt. Imamen er tilstede i moskeen de fleste dager mellom maghrib og isha. Han leder fellesbønn og tilbyr undervisning til brødre som ønsker å lære mer om religion og styrke sin tro.

Kontakt imam@alnorsenter.no


Hvert år arrangerer Alnor og ISNN høytidsfeiring for muslimer i Tromsø. Det har vært tradisjon i flere år at moskeene går sammen om å arrangere eid for byens muslimer. Vi har en fast avtale med Tromsø kommune om å leie deler av Tromsøhallen til høytidsfeiring to ganger årlig – for eid ul-fitr og eid ul-adha. Alle muslimer er velkommen til å delta på eidfeiring – og program for høytiden legges ut på nettsiden i forkant.

Alnor Senter tar imot skoleklasser som ønsker omvisning i moskeen og vil gi et foredrag tilpasset de ulike trinnene, vise hvordan moskeen brukes i praksis og hva det innebærer å være en praktiserende muslim. Vanligvis beregner vi ca 45-60 minutt på hver omvisning.

Ta kontakt på post@alnor.no for å avtale tidspunkt. Maks 30 elever pr. omvisning.
Å besøke ulike trossamfunn er blitt populært i skoleundervisning og skoleklasser fra barneskole til høgskole kommer på besøk i moskeen.