Alsalam skole

Kunnskap, kjærlighet, fred

Om Alsalam Skole

Alsalam skole tilbyr kurs med grunnleggende undervisning i arabisk språk og koranresitasjon, samt  religion og etikk. Vi har mange klasser og ulike sammensatte grupper tilpasset nivå og alder. Over 90 elever i alderen 4 – 18 deltar på undervisningen. 

 

 

Mål og visjon

Formålet med Alsalam skole er å bygge kompetanse og styrke identiteten til muslimske barn og ungdommer. Vår visjon er å formidle kunnskap, kjærlighet og fred – og styrke samfunnet med gode medborgere i et flerkulturelt samfunn.

Vi jobber for å holde høy standard i undervisningen, og har som mål at elevene skal oppnå grunnleggende kunnskap om islam, muslimsk kultur og arabisk språk. De skal være stolt over sin norske- og muslimske identitet.

Regler og priser Alsalam skole

Samarbeid og ansvar
Foreldre må samarbeide med kursleder for barnets beste. Hjelpe til slik at barna kommer presis, får gjort hjemmelekser, og at de har med seg det de behøver til undervisningen; bøker/skrivesaker/fargeblyanter. Gi beskjed til kursleder om barnet ikke kommer til undervisning/er syk/på reise.

Kursledere har ikke ansvar for barn i pausene. Foreldre er ansvarlig for barn som ikke er stor nok til å ta vare på seg selv i pausene, og må i så fall være tilstede i lokalet mens undervisningen pågår.

Dugnadsplikt for ALLE foreldre/mødre:

  1. Opprydding og renhold i Alnor Senter etter undervisning må foreldre delta på, etter retningslinjene satt av administrasjonen. Oppholdsrom/kjøkken, gang/vaskerom og moskerom skal rengjøres hver lørdag.
  2. Bringe vaffelrøre og/eller kake til lørdagskafe og hjelpe til med steking og salg.

Lister blir laget fortløpende med navn og foreldre er selv ansvarlig for å bytte seg imellom ved behov.
Klasserom rengjøres av klassens ordenselever og kursledere.

Kursavgift betales ved oppstart. Priser per semester: 
400 per elev –(søskenrabatt: 250 andre barn- 150 tredje barn – 150 fjerde barn)