Alsalam skole oppstart

Velkommen til et nytt semester i Alsalam skole!

Vi starter lørdag 9. september. Se under når barnet ditt starter.
Ungdom jenter starter søndag 10. september.

Småtrinn: lørdag kl 12
Mellomtrinn 1: lørdag kl 12
Mellomtrinn 2: lørdag kl 14:15
Mellomtrinn arabisk morsmål: lørdag kl 12
Stortrinn arabisk morsmål: lørdag kl 14
Ungdom jenter: søndag kl 11

VIKTIG!!!
Foreldre må komme sammen med barna for å få viktig informasjon, registrere barna og ordne med betaling.

Lørdagskafeen er åpen fra 12-16 hver lørdag. Det blir salg av vafler, kaker, kaffe, te mm.

Ramadan Mubarak!

Ramadan 2017 starter lørdag 27 mai. Det blir daglige aktiviteter i moskeen hele ramadan. 

Hver kveld blir det tarawi-bønn, rett etter salah isha. I helgene tilbyr moskeen barnepass med aktiviteter for små barn som ikke kan delta på tarawi-bønn. Vennligst ikke la barna være uten tilsyn eller forstyrre under tarawi-bønn. For de som ønsker å bidra til matservering i moskeen, så finnes det en liste man kan skrive seg opp på. 

Vi ber om at brødre og søstre samarbeider med komiteene om renhold i moskeen. Komiteene har lister man kan skrive seg opp på til renhold. De siste ti dager av ramadan vil det også være nattbønn i moskeen.  Program for Eid vil komme senere i løpet av ramadan. Eid-bønn vil bli arrangert i Tromsøhallen inshaAllah.

Alnor Senter ønsker alle muslimer en velsignet og fredelig ramadan.

Religion på arbeidsplassen

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) utga i 2010 ei håndbok om religion på arbeidsplassen. Den gir en oversikt over arbeidstakeres rettigheter og plikter.

Denne håndboka kan bidra til å løse problemer og hindre konflikter knyttet til den enkelte medarbeiders religionsutøvelse. Den består av følgende temakapitler og er nyttig for alle med et religiøst perspektiv i arbeidslivet:

  • Bønn i arbeidstida/bønnerom.
  • Religiøse hodeplagg og symboler.
  • Rett til fri i forbindelse med religiøse handlinger eller helligdager.
  • Ramadan.
  • Mat og drikke.
  • Arbeidstakeres plikter.
  • Misjonering på arbeidsplassen.
  • Språkbruk og omtale.
  • Kjønn og homofili.

Du kan laste ned håndboka her: 

Religionshåndbok

Tromsø får livsnøytralt sermonirom for begravelser

Det er Tromsø kommune som skal drive det nye sermonirommet. Kirkelig fellesråd får ansvar for det nye krematoriet i samme bygg.

Endelig er det klart for offisiell åpning av sermonirommet på Sandnessund gravlund. Det vil finne sted 18 februar med program fra kl 10 – 14.

Det livsnøytrale sermonirommet vil være tilpasset alle trosretninger. Alnor Stiftelse har vært deltakende i rådgivning under planlegging- og bygningsprosessen for å ivareta muslimske interesser og tilpasning.

Det nye bygget inneholder også et vaske- og svøperom tilpasset muslimsk tradisjon. Mangel på vask- og svøperom har vært et stort problem i Tromsø i mange år, men nå vil det omsider bli verdige forhold ved muslimske begravelser i Tromsø. Det er laget vaskerom tilpasset rituell vask (wudu) slik at man kan gjøre seg klar til janaza-bønn ved begravelser. Sandnessund gravlund har et muslimsk gravfelt med ca 350 gravplasser.