Ramadan Mubarak!

Ramadan 2017 starter lørdag 27 mai. Det blir daglige aktiviteter i moskeen hele ramadan. 

Hver kveld blir det tarawi-bønn, rett etter salah isha. I helgene tilbyr moskeen barnepass med aktiviteter for små barn som ikke kan delta på tarawi-bønn. Vennligst ikke la barna være uten tilsyn eller forstyrre under tarawi-bønn. For de som ønsker å bidra til matservering i moskeen, så finnes det en liste man kan skrive seg opp på. 

Vi ber om at brødre og søstre samarbeider med komiteene om renhold i moskeen. Komiteene har lister man kan skrive seg opp på til renhold. De siste ti dager av ramadan vil det også være nattbønn i moskeen.  Program for Eid vil komme senere i løpet av ramadan. Eid-bønn vil bli arrangert i Tromsøhallen inshaAllah.

Alnor Senter ønsker alle muslimer en velsignet og fredelig ramadan.

Religion på arbeidsplassen

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) utga i 2010 ei håndbok om religion på arbeidsplassen. Den gir en oversikt over arbeidstakeres rettigheter og plikter.

Denne håndboka kan bidra til å løse problemer og hindre konflikter knyttet til den enkelte medarbeiders religionsutøvelse. Den består av følgende temakapitler og er nyttig for alle med et religiøst perspektiv i arbeidslivet:

  • Bønn i arbeidstida/bønnerom.
  • Religiøse hodeplagg og symboler.
  • Rett til fri i forbindelse med religiøse handlinger eller helligdager.
  • Ramadan.
  • Mat og drikke.
  • Arbeidstakeres plikter.
  • Misjonering på arbeidsplassen.
  • Språkbruk og omtale.
  • Kjønn og homofili.

Du kan laste ned håndboka her: 

Religionshåndbok